top of page

ENG.

MISSION

XAMANA OFFICIAL PROJECT WAS CREATED IN 2022 WITH A PURPOSE TO CULTIVATE LATVIAN HIPHOP CULTURE AND PROMOTE THE SELF EXPRESSION OF YOUNG LATVIAN HIPHOP TALENTS.

WE STRIVE TO CREATE A COMMUNITY OF YOUNG CREATIVE AND TALANTED PEOPLE THAT SUPPORT AND ENGAGE IN EACH OTHERS CREATIVE DEVELOPMENT. 

#ONELOVEHIPHOP #XAMANAOFFICIAL

LAT.

NOLŪKS

XAMANA OFFICIAL PROJEKTS TIKA IZVEIDOTS 2022. GADĀ AR MĒRĶI KULTIVĒT LATVIJAS HIPHOPA KULTŪRU UN VEICINĀT JAUNO LATVIJAS HIPHOPA TALANTU PAŠIZPAUSMI.  

MĒS TIECAMIES IZVEIDOT KOMŪNU AR RADOŠIEM UN TALANTĪGIEM JAUNIEŠIEM, KAS ATBALSTA UN IESAISTĀS VIENS OTRA RADOŠAJĀ ATTĪSTĪBĀ. 

#ONELOVEHIPHOP #XAMANAOFFICIAL

bottom of page